ST43-198
2   673   15  
ST43-198
Kacper
M62-1845 i kandydat do nagrody ...
0   631   5  
M62-1845 i kandydat do nagrody ...
Krzysztof Wilga
SM42-1227
4   895   5  
SM42-1227
Skupa
Lotos w dżungli
19   1530   17  
Lotos w dżungli
Skupa
SM42-1231 i SM42-1239
1   781   3  
SM42-1231 i SM42-1239
Ślepy
BR232-049
6   1318   6  
BR232-049
Skupa
M62-3104
7   1282   4  
M62-3104
Skupa
BR232-049
1   1256   2  
BR232-049
Skupa
M62M-017
7   1041   3  
M62M-017
Skupa