Regulamin OK-KOLEJ.pl

1. Użytkownicy Galerii

1.1. Każdy może zostać członkiem Galerii, nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na płeć, orientację, wiek, wykształcenie, kolor skóry, wyznanie, itd. 1.2. Rejestracja w Galerii odbywa się poprzez wypełnienie formularza i akceptację Administracji. Wymagane jest podanie działającego adresu e-mail. 1.3. W przypadkach łamania regulaminu użytkownik może zostać zawieszony na okres miesiąca, a w przypadkach nagminnego łamania regulaminu usunięty. 1.4. Zalecamy uzupełnienie wszystkich informacji w swoim profilu. Staramy się nie być dla siebie anonimowi - polepsza to integrację Użytkowników, a i pozwala na większą rozpoznawalność własnej twórczości. Bez przeszkód można traktować profil na galerii jako własne portfolio.

2. Zdjęcia

2.1. Nie obowiązują limity ilości zdjęć na użytkownika, ale zdjęcia muszą spełniać warunki przedstawione w pozostałych punktach aby zostały opublikowane. 2.2. Tematyka zdjęć musi być związana z szeroko pojętym kolejnictwem. 2.3. Zdjęcia muszą być wykonane starannie, z właściwą ekspozycją i dbałością o detale. 2.4. Zdjęcia muszą być prawidłowo umieszczone we właściwej kategorii. 2.5. Wymagania techniczne dotyczące zdjęć: format .jpg. Wymagana szerokość zdjęcia 1600px (dłuższa krawędź), proporcje 3:2, 4:3, 16:9, 16:10, 1:1; 12:9, 7:6 oraz odwrotne. W wyjątkowych wypadkach dopuszczamy odstępstwa ale po kontakcie z administracją galerii. 2.5.1. Dopuszczamy również zdjęcia wysokiej jakości o szerokości 2400px. Ze względów technicznych zdjęcia w 2400px powinny mieć parzystą liczbę pikseli w pionie. Zdjęcia takie powinny być oznaczone tagiem „HiRes” a także reprezentować sobą najwyższą jakość techniczną. Zdjęcia w rozdzielczości 2400px muszą być ładowane do kategorii "Poczekalnia HiRes". Po akceptacji przez administratora zostaną przydzielone do odpowiedniej kategorii i opublikowane na stronie. 2.6. Użytkownik musi posiadać prawa autorskie dodawanego zdjęcia (fotki mogą być podpisane nickiem), a jeśli ich nie posiada, musi być pod nimi informacja, że autor wyraża zgodę na publikację zdjęcia na Galerii. 2.7. W przypadku publikacji zdjęć autora nie będącego Użytkownikiem, pod zdjęciem musi się znaleźć imię i nazwisko autora zdjęcia (nie wystarczy np. nick z innej galerii, ksywa konspiracyjna, itp.) 2.8. Podczas dodawania zdjęcia należy wypełnić starannie wszystkie rubryki w formularzu ( nazwa zdjęcia, miejsce, data, komentarz, słowa kluczowe). Opcjonalnie do zdjęcia można dodać mapę z miejscem wykonania zdjęcia. Pamiętaj - staranny opis jest także częścią zdjęcia! 2.9. W słowach kluczowych należy podawać co najmniej: typ, numer lokomotywy, nazwę przewoźnika, miejsce wykonania, preferowana również pora roku i nr linii (wg D29). Powyższe są informacjami wymaganymi w polu "słowa kluczowe". 2.10. Zdjęcia po wgraniu na serwer strony ukazują się w kategorii "Oczekujące". Warunkiem publikacji zdjęcia na stronie głównej jest uzyskanie przez nie 8 głosów od użytkowników Galerii. W momencie osiągnięcia tego progu zdjęcie automatycznie jest przenoszone do właściwej kategorii i staje się widoczne w kategorii "Ostatnio dodane". Zdjęcia oczekujące na stronie głównej widoczne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Galerii. Jednocześnie zdjęcia oczekujące są widoczne dla wszystkich w profilu autora. 2.11. W kolejce oczekujących każdy użytkownik może posiadać maksymalnie 2 zdjęcia. Przekroczenie tej ilości może skutkować usunięciem nadmiarowych zdjęć z kolejki przez administrację. 2.12. Administracja zastrzega sobie prawo do niezależnego rozpatrzenia sytuacji dobrego zdjęcia oczekującego, które ze względu na brak głosów nie dostało się na stronę główną, jak i usunięcia zdjęcia zaakceptowanego przez użytkowników, jednak nie spełniającego regulaminu strony - ma to za zadanie uchronić głosowanie od "kolesiostwa".

3. Ocenianie zdjęć

3.1. Traktujemy to wszystko jako hobby a zdjęcia publikujemy dla naszej (i mamy nadzieję Waszej) przyjemności. 3.2. Obowiązuje tylko jedna ocena pozytywna, oznaczona jako "Doceniam!" 3.3. Możliwość oceniania przysługuje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom. 3.4. Sugerujemy, by swoją ocenę umieścić również w komentarzu, jednakże prosimy o unikanie lakonicznych skrótów. 3.5. Ocena wpływa na wyróżnienie zdjęcia na końcu miesiąca. W rubryce "Wyróżnione" ukazują się wszystkie fotografie, które w ciągu całego miesiąca kalendarzowego osiągnęły pułap przynajmniej 25 głosów. Prace klasyfikowane są malejąco wg liczby uzyskanych ocen.

4. Komentowanie

4.1. Komentować zdjęcie może każdy zalogowany Użytkownik. 4.2. Komentarz musi być adekwatny do zdjęcia, odnosić się do techniki wykonania, zawartości zdjęcia (taboru, otoczenia, itp.). 4.3. Komentarze obrażające autora zdjęcia lub innych użytkowników, jak również łamiące ogólne zasady współżycia społecznego i łamiące obowiązujące w Polsce prawo będą usuwane, a w stosunku do ich autorów będą wyciągane konsekwencje. 4.4. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego słownictwa, zarówno w komentarzach jak i opisach zdjęć czy okienku InfoExpress. (Dotyczy także "wykropkowanych" wyrazów) 4.5. Krytyka zdjęcia powinna zawierać opis popełnionych błędów, a także ewentualne wskazówki jak ich uniknąć w przyszłości. Złośliwość nie będzie tolerowana. 4.6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do dbania o atmosferę jak i ogólny poziom kultury panujący na galerii. 4.7. Użytkownik umieszczający fotografię w galerii, powinien się liczyć z opiniami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. 4.8. Osoba, która została sprowokowana przez innego użytkownika, także musi przestrzegać powyższych punktów. 4.9. Użytkownik, który w sposób znaczący złamie zasady kultury i dobrego smaku, zostanie pozbawiony możliwości komentowania na dwa tygodnie.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin ten obowiązuje od 06.02.2022. 5.2. Regulamin będzie sukcesywnie uzupełniany w trakcie rozwoju galerii. 5.3. Administracja galerii nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i naruszenia praw osób trzecich jakich dopuścili się użytkownicy w czasie wykonywania zdjęć. 5.4. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z administracją na adres podany poniżej. 5.5. Kontakt z administracją: administracja@ok-kolej.pl