2М62У-0203
0   257   10  
2М62У-0203
Piotr Kaczorowski